Hội nghị đã nghe báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác tư pháp, thi hành án khu vực phía Nam trong năm 2022.Sáng 10/1 tại TP.HCM, Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp khu vực phía Nam năm 2023.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Hội nghị đã nghe báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác tư pháp, thi hành án khu vực phía Nam trong năm 2022.

anh-1-5487

Thứ trưởng Mai Lương Khôi trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp và Bằng khen cho các cá nhân, tập thể Cục Công tác phía Nam.

Nội dung tại Hội nghị cho thấy, mặc dù những tháng đầu năm 2022, các địa phương trong khu vực vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng các mặt công tác như: văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp… tại các sở tư pháp khu vực phía Nam vẫn được đảm bảo về cả tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, công tác thi hành án dân sự (THADS), dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS trong khu vực nên công tác THADS đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ.

Đặc biệt, kết quả thi hành xong về tiền tăng cao (tỷ lệ thi hành xong về việc tăng 9,4%, về giá trị tăng 41,86 % so với năm 2021); có 24/25 địa phương hoàn thành cả hai chỉ tiêu, tăng 19 địa phương so với năm 2021.

Tại Hội nghị, một số đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn, hạn chế, nhất là việc thời gian sắp tới Cục Công tác phía Nam sẽ không còn hoạt động theo mô hình hiện nay, mà chuyển đổi cơ cấu, mô hình tổ chức thành Văn phòng đại diện phía Nam (một bộ phận trực thuộc Văn phòng Bộ Tư pháp).

Ngoài ra, do thông tin chưa đầy đủ kịp thời nên các Sở tư pháp, Cục thi hành án các tỉnh phía Nam đã không gửi hoặc gửi không đầy đủ báo cáo để Cục Công tác phía Nam theo dõi, tham mưu tổng hợp kịp thời cho Bộ vì nghĩ Cục Công tác phía Nam đã giải thể, không còn hoạt động dẫn đến tình trạng phối hợp thiếu đồng bộ, thông suốt.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đánh giá cao về những kết quả mà Cục Công tác phía Nam đã đạt được trong năm 2022.

Về vấn đề chuyển đổi Cục Công tác phía Nam thành một bộ phận trực thuộc văn phòng của Bộ, đồng chí Mai Lương Khôi nhấn mạnh, việc chuyển đổi mô hình, cơ cấu tổ chức từ Cục Công tác Phía Nam sang Văn phòng đại diện (thuộc Văn phòng Bộ) là đề án đã được Chính phủ phê duyệt nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Đây là việc chuyển đổi mô hình, cơ cấu tổ chức, là việc sáp nhập, chứ không phải là giải thể vì tính chất, nội dung công việc gần như không thay đổi nên công việc của bộ phận Văn phòng Bộ tại khu vực phía Nam vẫn hết sức cần thiết.

Thậm chí tới đây, khi đề án hoàn thành (dự kiến muộn nhất giữa năm 2023) thì công việc của Văn phòng Bộ phía Nam sẽ nhiều hơn vì lực lượng bộ máy đã tinh gọn, trong khi địa bàn lại rộng hơn nên cán bộ, công chức, người lao động của Cục không lo thiếu việc để làm. Vấn đề đặt ra là cán bộ, công chức, người lao động cần phải kế thừa, duy trì, phát huy những thành quả mà Cục Công tác phía Nam đã đạt được trong thời gian qua để không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị nhằm đáp ứng, thích nghi với công tác thời gian tới được tốt hơn.

Vấn đề trước mắt là Cục phải phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ động đề xuất, kiến nghị, đưa ra phương án về cách thức vận hành, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của mình khi trở thành một bộ phận Văn phòng Bộ. Nếu mình đưa ra được những vấn đề khoa học, hợp lý, cần thiết, có tính khả thi thì Bộ sẽ xem xét quyết định để công việc được thông suốt, hiệu quả nhất.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận