Theo đó, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đã ban hành kết luận thanh tra số 885/KL-SNV về thanh tra công tác Nội vụ đối với UBND huyện Hạ Hoà giai đoạn 2018-2021.Tin nên đọc

Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đã ban hành kết luận thanh tra số 885/KL-SNV, về việc thanh tra công tác Nội vụ đối với UBND huyện Hạ Hoà giai đoạn từ 1/1/2018 đến 31/12/2021.

Theo đó, đoàn Thanh tra đã làm việc trực tiếp tại UBND huyện Hạ Hoà về sử dụng công chức, viên chức các phòng chuyên môn, một số đơn vị sự nghiệp về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; việc quản lý, sử dụng viên chức, đánh giá công chức. Cùng với đó đoàn cũng kiểm tra việc ký kết hợp đồng lao động ngoài biên chế các đơn vị sự nghiệp.

Đoàn Thanh tra nghiên cứu báo cáo của UBND huyện Hạ Hòa, làm việc với phòng Nội vụ huyện và trực tiếp kiểm tra hồ sơ cán bộ, công chức xã và trao đổi về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công của công chức địa chính - xây dựng, tư pháp hộ tịch, tài chính - kế toán, văn phòng - thống kê.

Qua thanh tra về công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp, đoàn thanh tra đã phát hiện, năm 2018, UBND huyện Hạ Hoà xét tuyển đặc cách 8 viên chức giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Hạ Hoà bố trí thành phần của Hội đồng xét tuyển chưa phù hợp theo quy định; chưa có hoạt động giám sát của Sở Nội vụ theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Liên quan đến việc xét tuyển viên chức giáo viên cho Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Hạ Hoà, Hội đồng và Ban Kiểm tra, sát hạch bố trí, phân công người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng (Chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác).

13

UBND huyện Hạ Hoà tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng tiến hành kiểm tra về sử dụng công chức, viên chức, công chức cấp xã và phát hiện, công chức cấp xã dôi dư nhiều do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; Còn có những vị trí việc làm của công chức chưa bố trí đúng với chuyên môn được đào tạo. 

Qua thanh tra cũng phát hiện, công tác triển khai thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp của Cán bộ, Công chức, Viên chức; quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ quản lý; xử lý kỷ luật Cán bộ, Công chức, Viên chức: 

Theo đó, vẫn còn một bộ phận Cán bộ, Công chức, Viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, đạo đức công vụ; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp đã bị UBND huyện xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm liên quan đến hoạt động công vụ, nhiệm vụ. 

Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ cũng đã tiến hành thanh tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý tại huyện Hạ Hoà và phát hiện một số hồ sơ bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý còn thiếu thành phần hồ sơ như: giấy khám sức khoẻ, các văn bản thể hiện quy trình của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ, Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND huyện chưa được lưu đủ trong hồ sơ; một số hồ sơ lưu văn bằng, chứng chỉ chưa có chứng thực theo quy định. 

Liên quan đến việc xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm công chức và số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập; công tác đánh giá công chức, viên chức; lập, quản lý hồ sơ công chức, viên chức, đoàn thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ cho rằng:

Số lượng công chức cấp xã không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch) đã đến thời gian chuyển đổi vị trí công tác theo quy định nhưng chưa được chuyển đổi còn nhiều. 

Hồ sơ viên chức mới tuyển dụng của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo từ năm 2020 chưa được thực hiện theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; còn 1 số hồ sơ có văn bằng, chứng chỉ của Cán bộ, Công chức, Viên chức chưa được chứng thực theo quy định. 

Trong công tác văn thư - lưu trữ, thể thức, kỹ thuật trình bày một số văn bản còn chưa đúng quy định tại Nghị định 30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ như đánh số trang trong văn bản (một số văn bản hành chính năm 2021).  Một số văn bản chưa được phát hành lên hệ thống điện tử và còn tồn tại 2 sổ công văn lưu (1 sổ viết tay, 1 sổ theo hệ thống điện tử). 

Phần lớn tài liệu chỉ được sắp xếp sơ bộ (tập lưu văn bản đi, đến), hồ sơ công việc vẫn lưu ở cán bộ phụ trách, gây khó khăn cho việc tra tìm, khai thác, sử dụng cũng như việc lựa chọn tài liệu có giá trị để đưa vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử tỉnh. 

Kho lưu trữ còn thiếu một số trang thiết bị: giá để tài liệu, điều hòa, thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 

Đặc biệt liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đoàn thanh tra đã chỉ ra việc hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Hạ Hoà còn để xảy ra một số sai phạm ở lĩnh vực xây dựng, tín ngưỡng, tôn giáo. Việc lưu trữ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo chưa thực sự khoa học; hồ sơ lưu trữ chưa sắp xếp từng bộ theo quy định về trình tự thủ tục hành chính.

Liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra trên, trao đổi nhanh với Phapluatplus.vn ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà cho biết: "Huyện đã thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo Sở nội vụ rồi. Đây là văn bản mật, không thể cung cấp...".

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin sự việc khi có diễn biến mới.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận