Trong buổi làm việc với các sở ban ngành và các đơn vị liên quan mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các đơn vị phải giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công.Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu trong năm 2022, các Chủ đầu tư đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều nỗ lực, cố gắng về công tác giải ngân, tích cực, chủ động các thủ tục chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công xây dựng công trình.

Một số đơn vị chủ động thực hiện tốt, đạt tỷ lệ giải ngân cao như Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND huyện Bạch Thông.

Về cơ bản, các Sở, ngành đã tích cực hỗ trợ, tập trung giải quyết, xử lý các thủ tục có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và đạt chất lượng theo quy định.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn nhìn chung chưa đạt yêu cầu, tính đến ngày 31/01/2023, giải ngân đạt 63,5% kế hoạch vốn được giao.

Một số đơn vị chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện, tỷ lệ giải ngân thấp như UBND huyện Ngân Sơn, UBND huyện Pác Nặm, UBND huyện Chợ Đồn.

binh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Để tiếp tục và thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng cơ bản và giải ngân tối đa các nguồn vốn được giao trong năm 2023, UBND tỉnh giao các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số công việc sau:

Các đơn vị, địa phương được giao làm Chủ đầu tư tổ chức chỉ đạo quyết liệt trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu đề ra; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của đơn vị mình.

Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2022, chỉ đạo thực hiện làm tốt hơn nữa trong công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai tiến độ thực hiện. Chủ động, linh hoạt, khẩn trương, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện dự án; chuẩn bị thực hiện từ sớm, trước hoặc song song các công việc có thể thực hiện như các thủ tục đất đai, rừng, môi trường, phòng cháy chữa cháy...; phát huy cách làm hay, có hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ.

dg-tp-a54bccfae062

Dự án TP Bắc  Kạn đi Ba Bể đang được các nhà thầu triển khai thi công.

Tăng cường, tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan liên quan; khẩn trương tiếp thu ý kiến thẩm định của các Sở ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án và thực hiện các thủ tục quyết toán; tập trung cho công tác nghiệm thu, lập hồ sơ thanh quyết toán,... để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đối với các dự án khởi công mới, điều chỉnh quyết định đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư để giao vốn, các chủ đầu tư tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn để khẩn trương hoàn thiện, trình quyết định phê duyệt dự án trong tháng 2/2023 để giao kế hoạch chi tiết số vốn còn lại năm 2023.

- Xây dựng Biểu tiến độ chi tiết các công việc, lộ trình thực hiện cụ thể của từng dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2023 để tổng hợp trình UBND tỉnh chấp thuận tiến độ theo quy định, làm căn cứ rà soát tiến độ từng tuần, tháng, quý và năm 2023. Yêu cầu thực hiện tương tự đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện chấp thuận tiến độ theo quy định.

UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án trên địa bàn; có biện pháp giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong GPMB.

Đối với các dự án cơ bản đã xong việc lựa chọn nhà thầu, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn ứng khối lượng tạm ứng, thanh toán nguồn vốn giao mới năm 2023. Thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, môi trường, tập kết vật liệu thừa đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Khẩn trương nộp hồ sơ quyết toán về cơ quan thẩm tra khi có đủ điều kiện; rà soát, liên hệ với các đơn vị thực hiện để thu hồi các khoản đã thanh toán vượt so với giá trị quyết toán.

TPBK-71adb21cab5a

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đang được lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo rất quyết liệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng giao giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát việc giao vốn, tham mưu phân bổ vốn các nguồn vốn cho các dự án, công trình phù hợp với điều kiện giải ngân của dự án. Khẩn trương rà soát, tham mưu đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 đảm bảo giữ được số vốn tối đa và theo quy định.

Phối hợp với các Chủ đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân từng dự án theo thẩm quyền trước ngày 25/3/2023 với phương châm cắt giảm tối đa thời gian thực hiện; phấn đấu hoàn thành các dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 2023 trở về trước. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh lập đoàn kiểm tra cụ thể, đôn đốc tiến độ thực hiện thúc đẩy tiến độ giải ngân từng dự án, công trình đối với một số Chủ đầu tư, địa phương trong năm 2023.

-Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc điều chỉnh kế hoạch vốn đảm bảo linh hoạt, kịp thời giữa các dự án (từ dự án chậm giải ngân, không đủ điều kiện giải ngân sang các dự án có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân cao theo quy định).

 Rà soát các dự án khởi công mới, dự án điều chỉnh quyết định đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư... ; đôn đốc Chủ đầu tư hoàn thiện, trình phê duyệt dự án để tham mưu giao kế hoạch chi tiết số vốn còn lại năm 2023, thực hiện trong tháng 02 năm 2023.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp cụ thể để thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch, tính cạnh tranh cao, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, tiết kiệm kinh phí và đúng quy định. Thường xuyên phối hợp với Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn rà soát tiến độ giải ngân, báo cáo UBND tỉnh những giải pháp đôn đốc, tổ chức thực hiện.

Trong buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cho biết, UBND tỉnh sẽ xem xét phê bình, xử lý những trường hợp thực hiện không bảo đảm chức trách nhiệm vụ được giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân theo quy định.

Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bắc Kạn cũng nêu những đơn vị tỷ lệ giải ngân thấp như UBND huyện Ngân Sơn, UBND huyện Pác Nặm, UBND huyện Chợ Đồn.

 

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận