Xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTP- BGDPL) cho người dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã đa dạng hình thức tuyên truyền, góp phần vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi “phên giậu” Tổ quốc.Từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống 

Khu vực biên giới tỉnh Hà Giang gồm 7 huyện, 34 xã, thị trấn với tổng dân số là 24.840 hộ/113.903 khẩu, gồm 19 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm 62,98%.

Trình độ nhận thức của cư dân biên giới còn nhiều hạn chế, đặc biệt là nhận thức về pháp luật, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật của công dân diễn ra thường xuyên như: xuất, nhập cảnh trái phép, trộm cắp tài sản, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, mua bán người, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài... 

h3

Tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động. 

Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho nhân dân trên địa bàn. Qua hơn 10 năm thực hiện công tác TTPBGDPL, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thực hiện các đề án, trong đó phải kể đến Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2014 - 2016 và giai đoạn 2017 - 2021”; Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”... 

Trong giai đoạn 2017 - 2021, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tích cực tham mưu cho các ngành chức năng ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và tội phạm.

Thông qua công tác PBGDPL, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới được nâng lên, góp phần tích cực cùng BĐBP tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

h1

Cán bộ BCH BĐBP tỉnh Hà Giang thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân vùng biên giới.

Hằng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, biên soạn đề cương tuyên truyền, in ấn, phát hành tài liệu, sách, báo, tờ rơi, tờ gấp, áp phích, nội dung chủ yếu về các Luật, quy chế, nghị định của Chính phủ.

Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quy định trong quản lý xuất nhập cảnh, xử lý vi phạm hành chính, hòa giải cơ sở, phòng chống mua bàn người... được 32 lớp/2.772 lượt cán bộ tham gia; triển khai được 25 hội nghị, tọa đàm, hội thảo, giao ban chuyên đề về nội dung, tinh thần của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới với hơn 9.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. 

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền 

Trong 10 năm thực hiện công tác TTPBGDPL, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh đã kết hợp nhiều hình thức khác nhau, như tuyên truyền miệng kết hợp trình chiếu, xem các phóng sự, video clip; phổ biến các văn bản pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân được 4.321/ buổi/301.453 lượt người tham gia; Phối hợp với ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền cho cán bộ, đoàn thể, lực 

ượng vũ trang, người có uy tín trên địa bàn được 1.056 buổi/30.671 lượt người tham gia... 

Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã triển khai TTP- BGDPL tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Các đồn Biên phòng chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương và các nhà trường trên địa 

bàn khu vực biên giới TTPBGDPL đến học sinh, kết hợp với việc tổ chức cho các em tham quan đường biên mốc quốc giới. Qua đó, đã giúp học sinh và các thầy cô nâng cao hiểu biết pháp luật về an ninh biên giới quốc gia, nhiệm vụ của BĐBP Việt Nam.

Thông qua các hoạt động TTPBGDPL, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân khu vực biên giới đã được nâng lên, các hành vi vi phạm pháp luật (như trộm cắp tài sản, buôn bán người, xuất nhập cảnh trái phép, tố cáo sai luật...) giảm một cách rõ rệt. 

h2

Cung cấp thông tin về pháp luật được cán bộ, chiến sỹBCH BĐBP Hà Giangphát tận tay người dân.

Trong thời gian tới, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”; Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; Tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2023 - 2030.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; sử dụng kinh phí bảo đảm cho xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật đúng quy định; hướng dẫn, tổ chức thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật... 

Nhờ những biện pháp kịp thời, toàn diện của BĐBP Hà Giang mà ngày nay, diện mạo vùng biên giới có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, xây dựng vững mạnh. 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận