Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND huyện Lâm Thao xử lý số tiền nêu trên đối với các công trình sai sót trong thẩm định thiết kế, thi công không đúng thực tế.Tháng 12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công trên địa bàn huyện Lâm Thao, giai đoạn 2018 - 2021.

Được biết, theo báo cáo của UBND huyện Lâm Thao tổng Kế hoạch vốn đầu tư phát triển trong kỳ (năm 2018-2021): 816.636 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện: 808.933 triệu đồng và giá trị khối lượng vốn giải ngân: 763.475 triệu đồng, đạt 93,5% kế hoạch; 

Cũng trong giai đoạn này, huyện Lâm Thao tổ chức thực hiện 794 gói thầu, tổng giá trị dự toán 1.041 tỉ đồng; tổng giá trị trúng thầu 1.036 tỉ đồng; tỉ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt 0,43%, tương ứng 4,5 tỉ đồng.

Cơ quan thanh tra cho rằng, tỷ lệ tiết kiệm quá đấu thầu còn thấp, chỉ đạt 0,43% giá trị gói thầu.

lamthao

Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao. Ảnh lamthao.phutho.gov.vn

Giai đoạn 2018-2219 việc thực hiện theo lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/201515, cụ thể: Năm 2018, 2019 không có gói thầu nào được đấu thầu qua mạng.

Theo báo cáo của UBND huyện Lâm Thao, tổng số nợ xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn huyện là: 92.458 triệu đồng, của 105 dự án 

Cơ quan thanh tra cho rằng, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Lâm Thao, Phòng Kế hoạch tài chính, UBND các xã và các chủ đầu tư dự án.

Trong quá trình thanh tra, đoàn công tác đã lựa chọn 18 dự án để tiến hành rà soát. Trong đó có 8 dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, 10 dự án là do UBND các xã làm chủ đầu tư.

Có 01 công trình, Đơn vị tư vấn lập E-HSMT khi xây dựng yêu cầu về kỹ thuật không đưa ra các tiêu trí về máy móc, thiết bị để huy động thực hiện gói thầu đối với công tác gia cố đá hộc lòng Ngòi là không đảm bảo thiết bị thực hiện thi công gói thầu. 

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ, hầu hết các gói thầu tư vấn 18/18 công trình, dự án thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Chủ đầu tư không chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu; không công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 56; Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014. 

Một số công trình, công tác lưu trữ hồ sơ của chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu không đầy đủ theo quy định tại khoản 1, Điều 10, Nghị định 63/2014/NĐ-CP 

Tại công trình (6) không có hồ sơ dự thầu của các nhà thầu không trúng thầu. - Tại công trình (7) Chủ đầu tư không cung cấp được Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề của đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; không cung cấp hồ sơ, tài liệu thanh toán, quyết toán gói thầu. - Tại công trình (15) Đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công và nhà thầu thi công không có biên bản kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng hoặc thiết bị đầu vào công trình; không lưu trữ, hồ sơ quản lý chất lượng các hạng mục đã triển khai thi công đến thời điểm thanh tra; không cung cấp được Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề của đơn vị tư vấn thiết kế phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, hầu hết tất cả các công trình được thanh tra đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế BVTC, dự toán không điều tra khảo sát mỏ vật liệu và vị trí bãi thải để đánh giá trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác, cự ly vận chuyển vật liệu, biên bản xác nhận của chính quyền địa phương quản lý để làm căn cứ tính toán khối lượng dự toán; không tiến hành khảo sát địa chất để xác định khối lượng đào vét bùn; đào thay đất, xác định cấp đất đá.... Cơ quan thẩm định (Phòng Kinh tế hạ tầng) thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, một số định mức, đơn giá không có tài liệu làm căn cứ để thẩm định các khối lượng trên, dẫn đến thẩm định dự toán công trình thiếu cơ sở.

Có 01 dự án việc xác định vị trí đổ thải, đào khai thác đất để đắp không phù hợp với báo cáo khảo sát. Hồ sơ dự thầu Biên bản chấp thuận vị trí đổ thải ngày 21/7/2020.

Vị trí đổ thải tại Lũng Nghiêm thuộc khu 16 xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao; khai thác vận chuyển đất để đắp trong quá trình thi công ví trí tại khu Hóc Chẹo thuộc khu 16 xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao (không xác định cự ly).

Biên bản ngày 06/8/2020 xác nhận vị trí đổ thải trong quá trình thi công được xác định vị trí đổ thải tại cây xăng khu 5, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh; trũ lượng 12.000m3; cự ly vận chuyển trung bình 20km; mỏ đất khai thác, vận chuyển để đắp vị trí tại khu 8, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh (đồi nhà ông Thường Thúy); cự ly vận chuyển trung bình 20km. 

2020-09-25

Cây xăng khu 5, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh. Ảnh Hoàng Anh Tuấn

Cuối cùng, cơ quan thanh tra nêu rõ, Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu huyện Lâm Thao thực hiện giảm trừ, thu hồi 887 triệu đồng do các sai sót trong công tác thẩm định thiết kế, dự toán và thi công không đúng thực tế.

Rà soát và có các biện pháp xử lý đối với các sai sót liên quan đến tài chính của các dự án theo kết quả thanh tra để tránh gây thất thoát NSNN, cụ thể các sai liên quan đến định mức, đơn giá, công tác khảo sát, công tác phân bổ, bố trí vốn... 

Đoàn thanh tra cũng yêu cầu UBND huyện Lâm Thao tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân tổ chức để xảy ra các tồn tại nêu trên. Đồng thời xử phạt các vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Kiên quyết loại bỏ các đơn vị không đảm bảo các nguyên tắc trong xây dựng hoặc không đủ năng lực…

Cùng với đó, cơ quan chức năng yêu cầu huyện Lâm Thao khắc phục các tồn tại đã nêu tại Kết luận thanh tra và gửi về Sở KH&ĐT trước ngày 15/4/2023.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ giám sát việc thực hiện KLTT về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công trên địa bàn huyện Lâm Thao, giai đoạn 2018 - 2021.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận