Bộ Tư pháp đang thẩm định Tờ trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.Bộ Công an mới  đây có tờ trình gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đồng thời gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ Tư pháp đang thẩm định Tờ trình kể trên.

Tờ trình nêu rõ, ngày 15/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 76/2022/QH15, theo đó, Quốc hội “đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, đồng thời giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi khoản 3 Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn”.

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam theo hướng bổ sung thông tin về nơi sinh là thông tin cơ bản trong giấy tờ xuất nhập cảnh là cần thiết.

Bộ Công an cho rằng, việc này cũng nhằm tạo cơ sở pháp lý để bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân của hộ chiếu phổ thông, tạo thuận lợi cho công dân khi làm các thủ tục liên quan đến việc xin thị thực nhập cảnh với phía nước ngoài; tạo cơ sở pháp lý để mở rộng đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đặc biệt là công tác cấp giấy tờ xuất nhập cảnh.

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin

Bộ Công an đề xuất bổ sung thông tin "nơi sinh" trong giấy tờ xuất nhập cảnh.

Ngoài ra, việc bổ sung thông tin "nơi sinh" cũng tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam với Luật Điều ước quốc tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đây là chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc xin thị thực của nước ngoài và trong quá trình xuất cảnh, nhập cảnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Về nội dung chính sách, quy định thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm cả thông tin về “nơi sinh”; bổ sung quy định thu thập thông tin về nơi sinh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Bộ Công an cho hay, lý do lựa chọn giải pháp đó này nhằm đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 76/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV về bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu, tạo dư luận tốt trong xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận