Theo đó, Bộ Công thương đã ban hành quyết định bổ nhiệm cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Thái Nguyên.Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh đã trao Quyết định số 619/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm đồng chí Tạ Đình Dũng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

18

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường trao quyết định và chúc mừng tân Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đình Hưng.

Ngày 17/3, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cũng đã trao Quyết định số 618/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hưng, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 10/3/2023.

Tại Hải Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Văn Toàn, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận