Ôtô cá nhân được cấp đăng kiểm trước 22/3/2023 được tự động gia hạn kiểm định sẽ là một trong những nội dung mới trong dự thảo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT.Mới đây, Bộ Giao thông vận tải bắt đầu lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Dự thảo bổ sung nội dung cơ quan đăng kiểm tự động cấp giấy xác nhận gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Tem kiểm định đối với xe ô tô cá nhân (theo chu kỳ được quy định tại Thông tư số 02/2023 của Bộ Giao thông vận tải).

17

Ảnh minh hoạ (Báo Lao Động)

Cụ thể, kể từ thời điểm thông tư trên được ban hành, xe ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi và không kinh doanh vận tải đã được cấp chứng nhận đăng kiểm, khi hết hạn ghi trên giấy, tem đăng kiểm được cấp giấy xác nhận gia hạn giấy chứng nhận, tem kiểm định.

Dự thảo hướng dẫn: "Các Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định của ôtô chở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải đã được cấp trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn tính theo chu kỳ quy định tại Phụ lục V của Thông tư này.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định được xác nhận theo mẫu Giấy xác nhận quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này. Quy định này không áp dụng cho các trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định hết hiệu lực trước ngày Thông tư này có hiệu lực".

Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm xây dựng phần mềm, trang bị đường truyền, hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ tra cứu thông tin và xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định theo (bản điện tử được ký số của Cục Đăng kiểm Việt Nam và có mã QR-Code để xác thực); cung cấp tài khoản sử dụng trên chương trình quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng.

Dự thảo thông tư trên được Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến đến ngày 30/5/2023 và sẽ ban hành thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận