Tham dự và chủ trì hội nghị, bà Trần Thị Hòa Xuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng hơn 350 đoàn viên tại các chi đoàn cơ sở ở 10 điểm cầu trong toàn tỉnh.Chiều 22/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm quán triệt triển khai học tập chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

1684829825845_image0.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông  Nguyễn Văn Hòa – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo đến các đoàn viên một số nội dung của chuyên đề 2023, trọng tâm, cốt lõi là Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về văn hóa, về xây dựng con người mới, quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay và Nhiệm vụ, trọng tâm, giải pháp chuyên đề năm 2023.

Thông qua Hội nghị, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đã nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giá trị văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công nghiên cứu, đúc kết trong suốt quãng đời làm cách mạng của mình; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Qua đó, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, đất nước, phát huy vai trò của con người Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Bình Thuận nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận