Sau những năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19, Bình Liêu đang từng ngày hồi phục và lấy lại đà tăng trưởng kinh tế địa phương.Kinh tế phục hồi sauu đại dịch

Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Quảng Ninh, là địa phương có gần 43km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn với 96% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều.

Những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược bằng nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, khai thác, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, quyết tâm xây dựng huyện phát triển toàn diện, cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng với các địa phương khác thực sự là “phên giậu” vững chắc vùng biên cương Đông Bắc của Tổ quốc.

Bằng sự quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng KT-XH của Bình Liêu vẫn giữ được đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất của huyện ước đạt 830,2 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ.

666.

Lãnh đạo huyện uỷ, UBND huyện Bình Liêu gặp mặt chia sẻ những khó khăn với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022, Bình Liêu đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục phải đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19, đã tác động ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại, các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế là thách thức lớn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, theo Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 27/01/2022 của Huyện ủy, phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, với sự tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, do đó tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh; các hoạt động sản xuất, kinh doanh dần phục hồi, phát triển và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - chính trị - xã hội.

Đặc biệt về kinh tế, trong 9 tháng đầu năm 2022, ước tính giá trị sản xuất đạt 1.245,46 tỷ đồng, bằng 59,16% kế hoạch, bằng 98,44% kịch bản lũy kế 9 tháng đầu năm, tăng 13,98% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ.

777.

Các hoạt động văn hoá tại Bình Liêu thu hút lượng lớn du khách về với Bình Liêu, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ du lịch phát triển.

Ổn định toàn diện, phát triển bền vững về mọi mặt

Ngay từ đầu năm 2022, sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

Do đó, trong những tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh. Toàn huyện đã kết thúc gieo trồng một số cây trồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch và tăng so cùng kỳ, đạt 3.974 ha, bằng 98,36% so với kế hoạch và bằng 102,7% so với cùng kỳ.

Công tác bảo vệ và chăm sóc cây trồng, vật nuôi được coi trọng; công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm được tập trung thực hiện. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh dần phục hồi, phát triển. Các hoạt động giao thương, buôn bán hàng hóa trên địa bàn huyện diễn ra bình thường, đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Các ngành dịch vụ, du lịch tiếp tục được tập trung triển khai theo kế hoạch, các hoạt động thông quan hàng hóa tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô tiếp tục được quan tâm tạo điều kiện. Các Chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung thực hiện; khó khăn trong giải phóng mặt bằng đang được tháo gỡ theo chỉ đạo.

Triển khai các dự án, công trình đầu tư, các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai được thực hiện.

5555.

Lễ hội Mùa Vàng, một trong những sự kiện văn hoá độc đáo, tạo nên nét riêng, độc đáo của miền biên viễn Bình Liêu.

Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì phát triển, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng quy định, công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và thanh tra tiếp tục được đẩy mạnh, công tác kiểm soát ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép được tập trung chỉ đạo quyết liệt, ngăn chặn tuyệt đối những hoạt động gây mất trật tự an ninh vùng biên, an ninh quốc phòng.

Nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2022, Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Liêu tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện về công tác tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch các dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước các diễn biến mới của tình hình dịch bệnh và một số bệnh truyền nhiễm mới nổi lên.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích Cực tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, các biện pháp phòng chống dịch; tiếp tục rà soát, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuôi, và mũi 3 cho trẻ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả, đạt tiến độ theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh, của huyện và đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tất cả nhóm đối tượng, nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin.

Nâng cao năng lực hệ thống y tế, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh; tổ chức chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người sau Covid-19, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép; duy trì thiết lập hiệu quả “vùng xanh an toàn” trong hoạt động cửa khẩu trọng yếu.

Tiếp tục phối hợp, phát huy vai trò của cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các biện pháp phòng, chỗng dịch bệnh Covid-19; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là nhiệm vụ huyện Bình Liêu đạt chuẩn Nông thôn mới; công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, công trình trong năm 2022 đảm bảo tiền độ, kế hoạch đề ra.

Với nhận thức đúng, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Liêu phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng mạnh về kinh tế, tiến bộ về văn hóa - xã hội, vững về quốc phòng, an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa Bình Liêu trở thành địa phương phát triển toàn diện, bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của toàn tỉnh Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận