Chiều 13/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết và thông qua 10 Nghị quyết về thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 10 tỉnh, trong đó tỉnh Bắc Ninh được thành lập 2 thị xã: thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ, có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.Tại phiên họp chiều 13/2, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các tờ trình của Chính phủ về việc thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới hành chính của 10 tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Kạn, Đắk Lắk và Trà Vinh.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, thành lập thị xã Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng 117,83 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 199.577 người của huyện Thuận Thành.

Trong đó, thành lập 10 phường (Hồ, An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá) trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Hồ và 9 xã kể trên.

Thành lập thị xã Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng 155,11 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 219.929 người của huyện Quế Võ.

Một góc huyện Quế Võ nhìn từ trên cao.

Một góc huyện Quế Võ nhìn từ trên cao.

Trong đó, thành lập 11 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Phố Mới và 10 xã của huyện Quế Võ hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ  Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với việc điều chỉnh này, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng có tăng 2 thị xã và 21 phường, giảm 2 huyện, 19 xã và 2 thị trấn.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý 3/4 động lực tăng trưởng trên thế giới đến từ phát triển đô thị và kinh tế đô thị, bên cạnh xây dựng nông thôn mới thì chưa bao giờ chủ trương phát triển đô thị ở nước ta đặt ra mạnh mẽ như hiện nay.

Tuy nhiên, ông Vương Đình Huệ cũng lưu ý vấn đề quy hoạch phát triển đô thị và bố trí nguồn lực thích đáng - điều trước đây thực hiện chưa tốt nên chất lượng đô thị đạt mức thấp. Do đó, cần có kế hoạch phấn đấu sớm đạt tiêu chí mà Nghị quyết 27 đặt ra, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đô thị. 

Trước đó, ngày 28/10/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan đến hồ sơ, Đề án thành lập thị xã Thuận Thành, các phường thuộc thị xã Thuận Thành và thành lập thị xã Quế Võ, các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra tiêu chuẩn chưa đạt  của thị xã Thuận Thành và các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Thuận Thành là tỷ lệ xử lý nước thải đô thị. UBND huyện Thuận Thành đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung được UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý cho lập đề xuất chủ trương đầu tư tại Văn bản số 1323/UBND-XDCB ngày 22/4/2020.

Dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung tại xã Trạm Lộ với diện tích là 11,5 ha, công suất khu xử lý 18.000 m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành trước năm 2025. Sau khi nhà máy xử lý nước thải đưa vào hoạt động sẽ xử lý trên 60% tổng lượng nước thải đô thị.

Đối với tiêu chuẩn còn yếu là đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở, UBND huyện Thuận Thành đã có kế hoạch cụ thể xây dựng, mở rộng các trường học trên địa bàn các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường để đảm bảo tiêu chuẩn về đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở của các phường sau khi thành lập, đảm bảo đến năm 2025 tất cả các phường đều đạt tiêu chuẩn về đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở.

Đối với việc thành lập thị xã Quế Võ, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, có 5/59 tiêu chuẩn không đạt, bao gồm: Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; Đất cây xanh đô thị; Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị; Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị.

"Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh Nói chung và huyện Quế Võ nói riêng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tập trung khắc phục các tiêu chuẩn thành phần đô thị loại IV mà đô thị Quế Võ chưa đạt điểm và tiếp tục đầu tư hoàn thiện đối với nhóm tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa để phấn đấu đến 2025 hoàn chỉnh đạt điểm tối đa với tất cả các tiêu chuẩn" - báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận