Mới đây, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh đã ban hành báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 01/2023 gửi tới Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.Tin nên đọc

Trong đó, đáng chú ý, nhiều kết luận thanh tra đã ban hành, tuy nhiên có nhiều đơn vị chưa thể thu hồi 100% số tiền mà kết luận đã nêu. Có thể kể đến như:

Kết luận số 20/KL-TTr-NV1 ngày 27/7/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh, trong việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, tài sản công, giai đoạn 2018 - 2019: 

Mục 1.4, xử lý số tiền 620.438.000 đồng chi không đúng nội dung chi của Quỹ phòng chống thiên tai và chế độ chi tiêu: Đến nay, đã thu hồi về Quỹ Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh số tiền là 296.236.000 đồng, còn phải xử lý số tiền là 324.202.000 đồng. 

hd_bank_tien_mat_5

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Kiến nghị thu hồi số tiền 128.684.000 đồng do UBND xã Trung Nghĩa, Yên Phụ, Tam Đa, Long Châu chi mua vật tư sai quy định: Đến nay, đã thu hồi về Quỹ Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh số tiền là 11.756.000 đồng, số còn phải thu hồi 116.928.000 đồng. 

Báo cáo số 1477/BC-SNN ngày 30/10/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra công tác quản lý, đầu tư các công trình thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống, giai đoạn 2015-2017 (đợt 2): kiến nghị Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống có trách nhiệm thu hồi số tiền 789.761.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở. Đến nay, Công ty đã thực hiện thu hồi được 595.109.000 đồng, số tiền còn phải thu hồi là 194.652.000 đồng. 

Kết luận thanh tra số 657/KL-SNN ngày 10/5/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình, dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư: kiến nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm thu hồi giá trị đã thực hiện thanh quyết toán vốn công trình hoàn thành với tổng số tiền là: 97.970.000 đồng; giảm trừ giá trị trong các đợt thanh toán tiếp theo (nếu có) và khi trình phê duyệt quyết toán vốn công trình với tổng số tiền là: 616.787.000 đồng.

Đến nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện thu hồi xong số tiền 97.970.000 đồng về NSNN, đã thực hiện giảm trừ số tiền 217.601.000 còn phải tiến hành giảm trừ giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền là 399.186.000 đồng. 

Phía Sở Nông nghiệp và PTNT nêu trong báo cáo, trong tháng 2/2023, Sở sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị có liên quan thuộc Sở thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra còn nội dung phải thực hiện; Tham mưu với Lãnh đạo Sở chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão. Tiếp tục thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2022 theo kế hoạch đề ra. 

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận