Ngày 20/4, tại Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 11 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X.Toàn cảnh của Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X.

Toàn cảnh của Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X.

Tham dự kỳ họp có các ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy; ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Cao Văn Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 74 đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Trong hội nghị lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã thảo luận, biểu quyết thông qua 7 nghị quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Dịp này, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu bổ sung đồng chí Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

7 nghị quyết được thông qua gồm:

Nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách cấp huyện, xã; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách cấp huyện, xã; Nghị quyết chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng dưới 20ha tỉnh Đồng Nai đến năm 2023 và Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận