nhà nước - các bài viết về nhà nước, tin tức nhà nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 2/9

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, UBTWMT Tổ quốc Việt Nam đến đặt hoa vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Những người "siêu giàu" ở quanh ta

Những người "siêu giàu" ở quanh ta

0
Vấn đề là pháp luật về thuế và năng lực của cơ quan quản lý cần đi kịp với thực tế, chứ không không phải là "không quản được thì cấm".