Pháp Luật Plus - nhà máy xơ sợi đình vũ - các bài viết về nhà máy xơ sợi đình vũ, tin tức nhà máy xơ sợi đình vũ

nhà máy xơ sợi đình vũ - các bài viết về nhà máy xơ sợi đình vũ, tin tức nhà máy xơ sợi đình vũ

Slide - Điểm tin thị trường: Việt Nam sẽ thiếu điện vào năm 2020

Những tin chính: Đề xuất lương tối thiểu vùng tăng 7 - 8% vào năm 2020; Xơ sợi Đình Vũ doanh thu hơn 250 tỉ sau một năm tái khởi động...

Theo dõi Pháp Luật Plus