nhà máy xe lửa gia lâm - các bài viết về nhà máy xe lửa gia lâm, tin tức nhà máy xe lửa gia lâm

Di dời Nhà máy xe lửa Gia Lâm: 20 ha “đất vàng” sẽ làm gì?

Sau khi di dời Nhà máy xe lửa Gia Lâm, 20 ha “đất vàng” nằm giữa trung tâm quận Long Biên sẽ chuyển đổi chức năng đất công cộng...

Theo dõi Pháp Luật Plus