Pháp Luật Plus - nhà máy thép - các bài viết về nhà máy thép, tin tức nhà máy thép

nhà máy thép - các bài viết về nhà máy thép, tin tức nhà máy thép

Lộ sai phạm trong đấu giá tại nhà máy thép thành siêu đô thị nghìn tỷ

Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra hàng loạt sai phạm trong tổ chức bán đấu giá tài sản bị kê biên của Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng.

Theo dõi Pháp Luật Plus