Pháp Luật Plus - Nhà máy phân bón Hồng Liên - các bài viết về Nhà máy phân bón Hồng Liên, tin tức Nhà máy phân bón Hồng Liên

Nhà máy phân bón Hồng Liên - các bài viết về Nhà máy phân bón Hồng Liên, tin tức Nhà máy phân bón Hồng Liên

Tạm giữ 4.347 sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vi phạm tại An Giang, Đồng Tháp

Tỉnh An Giang và Đồng Tháp vừa kiểm tra tạm giữ hơn 4 nghìn sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vi phạm nhãn và hết hạn sử dụng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1