Nhà máy nước mặt sông Đuống - các bài viết về Nhà máy nước mặt sông Đuống, tin tức Nhà máy nước mặt sông Đuống

HĐND Hà Nội không thông qua dùng ngân sách bù giá nước sông Đuống

Thường trực HĐND Hà Nội đã không đồng ý phương án tạm thời dùng ngân sách trợ giá mua nước sạch sông Đuống.

Theo dõi Pháp Luật Plus