nhà máy mía đường - các bài viết về nhà máy mía đường, tin tức nhà máy mía đường

Hậu Giang xác định nguyên nhân gây ô nhiễm sông Cái Lớn

UBND tỉnh Hậu Giang xác định Nhà máy Mía đường, cồn Long Mỹ Phát là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước trong thời gian qua.

Theo dõi Pháp Luật Plus