nhà máy giấy Lee & Man - các bài viết về nhà máy giấy Lee & Man, tin tức nhà máy giấy Lee & Man

Nuôi thử cá chỗ nước thải để cán bộ ăn trước!

Lãnh đạo Sở NN&PTNN Hậu Giang chỉ đạo nuôi cá tại nơi xả thải nhà máy giấy Lee & Man nhằm kiểm tra nguồn nước thải.

Theo dõi Pháp Luật Plus