nhà máy điện - các bài viết về nhà máy điện, tin tức nhà máy điện

Đại gia bỏ tỷ USD làm điện giá đắt, bán ai đủ sức mua

Nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến giá điện trong tương lai khi các dự án vào vận hành bởi mức giá điện cao.

Theo dõi Pháp Luật Plus