Pháp Luật Plus - nhà máy điện hạt nhân - các bài viết về nhà máy điện hạt nhân, tin tức nhà máy điện hạt nhân

nhà máy điện hạt nhân - các bài viết về nhà máy điện hạt nhân, tin tức nhà máy điện hạt nhân

Nga hoàn tất thử nghiệm nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới

Công việc thử nghiệm đối với nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới được xây dựng ở Nga sắp sửa kết thúc thành công.

Theo dõi Pháp Luật Plus