Pháp Luật Plus - Nhà máy DAP số 2 thuộc Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem - các bài viết về Nhà máy DAP số 2 thuộc Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem, tin tức Nhà máy DAP số 2 thuộc Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem

Nhà máy DAP số 2 thuộc Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem - các bài viết về Nhà máy DAP số 2 thuộc Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem, tin tức Nhà máy DAP số 2 thuộc Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem

Lào Cai phạt Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem hơn nửa tỷ do để vỡ đập chứa chất thải

UBND tỉnh Lào Cai vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem.

Theo dõi Pháp Luật Plus