Pháp Luật Plus - nhà lãnh đạo Triều Tiên - các bài viết về nhà lãnh đạo Triều Tiên, tin tức nhà lãnh đạo Triều Tiên

nhà lãnh đạo Triều Tiên - các bài viết về nhà lãnh đạo Triều Tiên, tin tức nhà lãnh đạo Triều Tiên

Lý do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đội mũ đen khi tới Nga

Chuyên gia về nghi thức giao tiếp cho rằng Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chọn hình ảnh cổ điển nhất trong trang phục giao tiếp khi tới Nga.

Theo dõi Pháp Luật Plus