Pháp Luật Plus - NHÀ HÀNG - các bài viết về NHÀ HÀNG, tin tức NHÀ HÀNG

NHÀ HÀNG - các bài viết về NHÀ HÀNG, tin tức NHÀ HÀNG

Tụ điểm thác loạn 1 năm 25 lần bị phạt hành chính: Pháp luật 'bó tay' ?

Có địa điểm kiểm tra 25 lần thì cả 25 lần đều vi phạm nhưng không thể xử lý hình sự, đối tượng vi phạm thì tìm cách trốn tránh nộp phạt.

Theo dõi Pháp Luật Plus