nhà hàng Ngọc Sơn - các bài viết về nhà hàng Ngọc Sơn, tin tức nhà hàng Ngọc Sơn

Bất an với nhà hàng vô tư hoạt động ngay dưới đường điện cao thế

Toàn bộ khuôn viên nhà hàng nằm ngay dưới đường lưới điện 110Kv, vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên nhà hàng trên vẫn vô tư hoạt động.

Theo dõi Pháp Luật Plus