Pháp Luật Plus - nhà đầu tư - các bài viết về nhà đầu tư, tin tức nhà đầu tư

nhà đầu tư - các bài viết về nhà đầu tư, tin tức nhà đầu tư

Chuyên gia, nhà đầu tư “bỏ phiếu” cho phương án giá mua điện mặt trời nào?

Phần lớn các doanh nghiệp và người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo khi được hỏi đều nghiêng về phương án bốn vùng giá “thu mua” ĐMT.

Theo dõi Pháp Luật Plus