Pháp Luật Plus - nhà cửa - các bài viết về nhà cửa, tin tức nhà cửa

nhà cửa - các bài viết về nhà cửa, tin tức nhà cửa

Nha Trang (Khánh Hòa): Đã xây nhà trái phép, còn đánh người nhập viện

Chưa có sự đồng ý của người chị. Và tình trạng pháp lý của thửa đất nhưng vẫn mua và xây dựng nên đã phát sinh ra tranh chấp phức tạp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết