nhà công vụ - các bài viết về nhà công vụ, tin tức nhà công vụ

Tiêu chuẩn về nhà ở công vụ không còn phù hợp với thực tế

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1