nhà công vụ - các bài viết về nhà công vụ, tin tức nhà công vụ

Nhà công vụ, nên bỏ với cấp thứ trưởng

Nhiều chuyên gia cho rằng, cần có lộ trình để bãi bỏ chế độ nhà công vụ; chỉ áp dụng vì lý do an ninh trong lĩnh vực quốc phòng, công an.

Theo dõi Pháp Luật Plus