nhà công vụ là gì - các bài viết về nhà công vụ là gì, tin tức nhà công vụ là gì

Những điều cán bộ, công chức cần biết về nhà công vụ

Nhà ở công vụ là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1