nhà chung cư - các bài viết về nhà chung cư, tin tức nhà chung cư

Quy định về bảo hành nhà chung cư

Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng...

Theo dõi Pháp Luật Plus