Pháp Luật Plus - nhà chồ - các bài viết về nhà chồ, tin tức nhà chồ

nhà chồ - các bài viết về nhà chồ, tin tức nhà chồ

Ngán ngẩm với nhà chờ xe buýt

Không mái che, không chỗ ngồi, nơi tập kết rác thải, bị người bán hàng rong chiếm dụng.... thực trạng này của nhà chờ xe buýt đang khiến người dân ngán ngẩm.

Theo dõi Pháp Luật Plus