Pháp Luật Plus - Nguyễn Xuân Đông - các bài viết về Nguyễn Xuân Đông, tin tức Nguyễn Xuân Đông

Nguyễn Xuân Đông - các bài viết về Nguyễn Xuân Đông, tin tức Nguyễn Xuân Đông

Chủ tịch An Quý Hưng rút khỏi HĐQT Vinaconex ICT

Ông Nguyễn Xuân Đông vừa có đơn xin rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ICT)vì lý do cá nhân...

Theo dõi Pháp Luật Plus