Pháp Luật Plus - Nguyễn Vân Trường - các bài viết về Nguyễn Vân Trường, tin tức Nguyễn Vân Trường

Nguyễn Vân Trường - các bài viết về Nguyễn Vân Trường, tin tức Nguyễn Vân Trường

Đại gia Xuân Trường và những siêu dự án tâm linh

Ông Trường nói, đại gia cũng chỉ ngày ăn 3 bữa, chết không thể mang tiền theo nên cần để lại cho đời những dấu ấn đặc biệt.

Theo dõi Pháp Luật Plus