nguyễn văn thể - các bài viết về nguyễn văn thể, tin tức nguyễn văn thể

Thứ trưởng Bộ Giao thông giải thích về “rút kinh nghiệm” trong chậm thu phí không dừng

Dự án thu phí tự động không dừng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến giai đoạn 1 của Dự án chưa đạt tiến độ.

Theo dõi Pháp Luật Plus