Nguyễn Văn Thành - các bài viết về Nguyễn Văn Thành, tin tức Nguyễn Văn Thành

Ông Nguyễn Văn Thanh làm Tổng giám đốc EVNHCMC

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. HCM.

Theo dõi Pháp Luật Plus