Pháp Luật Plus - Nguyễn Văn Sơn - các bài viết về Nguyễn Văn Sơn, tin tức Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn - các bài viết về Nguyễn Văn Sơn, tin tức Nguyễn Văn Sơn

Vì sao cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn và 4 tướng lĩnh bị khởi tố, bắt giam?

Với những vi phạm nghiêm trọng, 5 cựu tướng lĩnh và 2 sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng Cảnh sát biển vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1