Nguyễn Văn Sơn - các bài viết về Nguyễn Văn Sơn, tin tức Nguyễn Văn Sơn

Ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Ngày 26/8, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1