Nguyễn Văn Quang - các bài viết về Nguyễn Văn Quang, tin tức Nguyễn Văn Quang

Đà Nẵng hướng đến khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế

Ngày 4/12, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng diễn ra Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1