nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - các bài viết về nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, tin tức nguyên Ủy viên Trung ương Đảng

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân

Ngày 19/6/2019, tại Hà Nội, Ban Bí thư họp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Theo dõi Pháp Luật Plus