Nguyễn Trọng Nghĩa - các bài viết về Nguyễn Trọng Nghĩa, tin tức Nguyễn Trọng Nghĩa

Mọi chủ trương, chính sách pháp luật đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1