nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười - các bài viết về nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, tin tức nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh người dân tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Dọc trên các tuyến phố đông đảo người dân đã tập trung hai bên đường với mong muốn tiễn biệt người lãnh đạo ưu tú.

Theo dõi Pháp Luật Plus