Pháp Luật Plus - Nguyễn Thúy Nga - các bài viết về Nguyễn Thúy Nga, tin tức Nguyễn Thúy Nga

Nguyễn Thúy Nga - các bài viết về Nguyễn Thúy Nga, tin tức Nguyễn Thúy Nga

Phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời

Bà Nguyễn Thị Vân, tức Nguyễn Thụy Nga, vợ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời, hưởng thọ 93 tuổi.

Theo dõi Pháp Luật Plus