Nguyên Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai xin hỗ trợ nhà ở xã hội - các bài viết về Nguyên Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai xin hỗ trợ nhà ở xã hội, tin tức Nguyên Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai xin hỗ trợ nhà ở xã hội

Trả lại nhà công vụ, nguyên Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai xin hỗ trợ nhà ở xã hội

Đầu tháng 7/2020, TP Hà Nội sau khi tiếp nhận thông tin từ phía Bộ Xây dựng đã giao Sở Xây dựng tạo điều kiện, hỗ trợ cho bà Đặng Huỳnh Mai.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1