Nguyễn Thị Trà Giang lừa đảo - các bài viết về Nguyễn Thị Trà Giang lừa đảo, tin tức Nguyễn Thị Trà Giang lừa đảo

Kịch bản lừa đảo "không tì vết" của "cặp nữ tu rởm"

Thấy nghề bán nhang dạo thu nhập ít ỏi, nữ tu “dỏm” Nguyễn Thị Trà Giang đi lừa đảo hàng trăm triệu đồng của những phật tử mộ đạo.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1