Nguyễn Thị Thu Hương - các bài viết về Nguyễn Thị Thu Hương, tin tức Nguyễn Thị Thu Hương

Công dân đề nghị TAND Thành phố Hạ Long xem xét lại việc định giá tài sản!

Hội đồng định giá tài sản đang tranh chấp định giá diện tích 24m2 đất của gia đình chị Hương là quá thấp khiến chị phải làm đơn khiếu nại.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1