Pháp Luật Plus - Nguyễn Thị Ngọc Trâm - các bài viết về Nguyễn Thị Ngọc Trâm, tin tức Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Nguyễn Thị Ngọc Trâm - các bài viết về Nguyễn Thị Ngọc Trâm, tin tức Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Cục Việc làm bị tố o ép nhân viên: Làm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội?

Lãnh đạo Văn phòng Cục Việc làm khẳng định Cục đang thực hiện đúng theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus