Nguyễn Thị Lệ - các bài viết về Nguyễn Thị Lệ, tin tức Nguyễn Thị Lệ

Công bố Nghị quyết của UBTVQH về công tác cán bộ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM đối với đồng chí Nguyễn Thị Lệ.

Theo dõi Pháp Luật Plus