NGUYỄN THỊ KIM TIẾN - các bài viết về NGUYỄN THỊ KIM TIẾN, tin tức NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

Hôm nay Quốc hội biểu quyết việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Cùng với công tác xây dựng pháp luật, hôm nay, 22/11, theo chương trình kỳ họp, Quốc hội (QH) sẽ tiến hành công tác nhân sự.

Theo dõi Pháp Luật Plus