Pháp Luật Plus - Nguyễn Thị Hoài Thương - các bài viết về Nguyễn Thị Hoài Thương, tin tức Nguyễn Thị Hoài Thương

Nguyễn Thị Hoài Thương - các bài viết về Nguyễn Thị Hoài Thương, tin tức Nguyễn Thị Hoài Thương

Bộ Tư pháp trao giải hai cuộc thi về phổ biến pháp luật

Bộ Tư pháp đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục...và Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật”.

Theo dõi Pháp Luật Plus